Dubrovački bogoslovi primili službe lektora i akolita

Službe lektora (čitača) i akolita (pratioca) na svom putu prema svećeništvu primili su na petu korizmenu nedjelju 21. ožujka u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku bogoslovi Dubrovačke biskupije na misnom slavlju koje je predvodio apostolski upravitelj Dubrovačke biskupije riječki nadbiskup koadjutor mons. Mate Uzinić. Bogoslovi koji su primili službu lektora su bogoslovi Ivan Galjuf i Petar Markić, dok su službu akolita primili bogoslovi Jure Paponja i Mišo Pecotić.
Tumačeći nedjeljno evanđelje o pšeničnom zrnu koje pavši u zemlju umre i donosi bogat rod nadbiskup Uzinić je kazao kako to evanđelje sažima u sebi sve ono što je bitno i što je Isus došao objaviti, a to je da poput njega i mi sebe i svoj život stavimo na raspolaganje Bogu u službi bližnjih. To čini plodonosnim i naš život i život svijeta i vremena u kojem živimo, dodao je, kao što je to za sve nas postiglo Isusovo umiranje koje je donijelo i nastavlja donositi bogat urod.
Nadbiskup je skrenuo pozornost na razliku između logike Novog saveza kojeg je Isus došao navijestiti, a to je logika pšeničnog zrna, i ljudske logike. Kao kršćani pozvani smo usvojiti tu logiku pšeničnog zrna i samo ako to i živimo i propovijedamo možemo biti privlačni drugima, kazao je.

više na stranicama Dubrovačke biskupije