SVETKOVINA DUHOVA Mons. Uzinić potaknuo na življenje plodova Duha Svetoga

Na svetkovinu Duhova 23. svibnja u katedrali Gospe Velike u Dubrovniku svečano pontifikalno euharistijsko slavlje predvodio je apostolski administrator Dubrovačke biskupije riječki nadbiskup koadjutor mons. Mate Uzinić.

Svetkovina Duhova je događaj u kojem je rođena Crkva u Duhu Svetom s poslanjem da nastavi djelo koje je Isus Krist, kojeg Crkva ispovijeda kao svog Krista i Gospodina, započeo i dovršio u pashalnom otajstvu muke, smrti i uskrsnuća, kazao je mons. Uzinić. „Zadaća Crkve je nastaviti kroz vrijeme biti Kristova prisutnost. Duh Sveti, iz kojeg je Crkva rođena i koji je na dan Pedesetnice sišao na Crkvu je onaj koji Crkvi to omogućuje i nastavlja omogućavati kroz stoljeća.“

Zakon ljubavi

Da bi Duh Sveti to mogao činiti „važno je da mu se mi kršćani, mi Crkva, uvijek ponovno otvaramo i dozvoljavamo da nas on nadahnjuje i vodi“, objasnio je nadbiskup dodavši da je to važno zbog toga kako bi u onom što činimo bilo što manje ljudskog, a što više božanskog, manje onog našeg, a što više onog Kristovog.

Povezao je tu misao s drugim misnim čitanjem iz poslanice sv. Pavla Galaćanima (Gal 5, 16-25) rekavši kako bi nam nadahnuće Duha Svetoga trebalo pomoći da u našem životu bude što manje onih dijela tijela, a što je moguće više plodova Duha. Objasnio je i kontekst tog ulomka. „Pavao ovaj tekst uključuje u poslanicu u kojoj raspravlja o Zakonu, kao načinu na koji je starozavjetni čovjek pokušavao odgovoriti na onaj poziv koji mu je Bog uputio, a koji ga je često udaljavao od onog kako je trebao živjeti u skladu s Božjom voljom. Kao suprotnost tom Zakonu Pavao stavlja onaj temeljni zakon koji bi trebao biti uključen u sve zakone i koji je zapravo iznad svakog zakona, a taj zakon je zakon ljubavi.“

više na stranicama Dubrovačke biskupije