Audicija za Dječji katedralni zbor

Pozivamo djecu od 6 (mogu i manja u dogovoru sa voditeljicom) do 14 godina da se uključe u Dječji katedralni zbor. Audicija je 18. rujna 2021. u 10 sati. Voditeljica zbora je vjeroučiteljica Željana Lučić.