Prijava za sakramente Prve pričesti i krizme

Kroz mjesec rujan traju prijave za sakramente Prve pričesti (djeca trećeg razreda osnovne škole) i krizme (djeca prvog razreda srednje škole) za župu Velike Gospe – Katedrala i župu sv. Andrije – Pile.

Ispunjenje obrasce možete donijeti u župni ured (Kneza Damjana Jude 1).

U prilogu su obrasci za prijavu.