Katedralni zbor na izletu u Konavlima

Mješoviti katedralni zbor bio je na izlet u Konavlima u nedjelju 10. listopada 2021. iza svečane župne sv. mise u 10 sati na kojoj smo se oprostili sa đakonom don Ivom Markićem koji odlazi na novu službu u Blatu na Korčulu. Na objedu nas je ugostio don Tihomir Šakota, župnik župe Gospe Karmelske u Pločicama. Nakon objeda posjetili smo župu sv. Nikole u Čilipima gdje nas je dočekao župnik don Josip Barišić i gdje smo molili Gospinu krunicu.