POSTANI ANIMATOR!

Ovaj program formacije mladih nastao je kao odgovor na sve izazove i kušnje pred kojima se mladi čovjek danas nalazi, u suradnji s Uredom za mlade pri HBK i Salezijanske mladeži, a s ciljem da im pomognu u rastu u vjeri, formiranju, te konkretnom angažmanu u župi.

Njegov osnovni temelj i leži na izjavi II. Vatikanskog koncila koja glasi: “Mlade osobe trebaju primarno i direktno postati apostoli mladih vježbajući taj apostolat između i kroz sebe te uklapajući se u socijalnu okolinu u kojoj žive i djeluju”. Sustavno školovanje animatora u Dubrovačkoj biskupiji započeo je u studenom 2012. godine kada je svoju formaciju započela prva generacija animatora. Do danas već je više generacija animatora prošlo temeljnu formaciju, a dio animatora završio je i specijalizaciju.

Animator je mlada osoba:

  • koja nastoji živo svjedočiti ljudske i evanđeoske vrednote u svome životu;
  • kojoj je na srcu «potpun i intenzivan» život mladih u svjetlu Kristova projekta;
  • koja je aktivan i odgovoran član zajednice, a u isto vrijeme surađuje na ostvarenju odgojnog projekta proživljujući iskustvo života i rada u grupi;
  • koja odgaja i živi u duhu preventivnog sustava te u njemu otkriva motive svog služenja slijedeći konkretan primjer koji nalazi u animiranju.

Animator može biti svaka mlada osoba (srednjoškolci, studenti i mladi radnici) koja aktivno živi svoju vjeru, a spremna je u suradnji sa župnikom i svojim mogućnostima odgovoriti na različite potrebe u svojoj zajednici, posvećujući svoje vrijeme i talente u radu s mladima.

Prijaviti se možete do 02.11.2021. svojim vjeroučiteljima, župnicima ili preko stranice Mladi Dubrovačke biskupije.