PRIJAVA ZA SAKRAMENTE PRVE PRIČESTI I KRIZME

Kroz mjesec rujan traju prijave za sakramente Prve pričesti (djeca trećeg razreda osnovne škole) i krizme (djeca prvog razreda srednje škole) za župu Velike Gospe – Katedrala i župu sv. Andrije – Pile.

Obrasci za prijavu:

Prijava za prvu pričest: https://forms.gle/beih9aFo2Z4iQTwa6

Prijava za krizmu: https://forms.gle/WkupFQbEyBmoA8XD7

Prijave su do 25. rujna 2022.

Prvi roditeljski sastanak za roditelje prvopričesnika na kojem ćemo sve dogovoriti bio bi u tjednu između 26. – 30. rujna
o čemu ćemo vas obavijestiti.

Sve o pripremi i pohađanju župne kateheze za krizmu dogovorit ćemo na prvom sastanku koji će biti po završetku prijava.