Sakramenti

Sakramenata Crkve ustanovljenih od Isusa Krista ima sedam. To su: krštenje, potvrda, euharistija, ispovijed, bolesničko pomazanje, sveti red i ženidba.

Razlikujemo sakramente uvođenja u kršćanski život, odnosno inicijacije: (krštenje, potvrda i euharistija), sakramente ozdravljenja (ispovijed i bolesničko pomazanje) i sakramente koji su u službi zajedništva i poslanja vjernika (sveti red i ženidba).

Sedam sakramenata tiču se svih razdoblja i važnih trenutaka u kršćanskom životu: po njima se vjerski život kršćana rađa i raste, ozdravlja i prima poslanje. U tom pogledu postoji izvjesna sličnost između dionica u razvoju naravnoga života i dionica u razvoju duhovnoga života.