Novi broj katedralnog lista Naša Gospa

Naša Gospa je naša Majka

Hvaljen Isus i Marija!

Naša Gospa, naša Majka nas uvijek iznova potiče da prebiremo sve ono što smo pohranili u svom srcu. Kaže Evanđelje po Luki: „Marija u sebi pohranjivaše sve događaje i prebiraše ih u svome srcu„ (Lk 2,19). Promatrajući Marijin život možemo mnogo toga naučiti. Marija Majka je prava Učiteljica. U vjeri i predanju pristaje biti službenica Gospodnja. Korača s povjerenjem. Gospodin hrabri i zaručnika Josipa: “Ne boj se uzeti Mariju za ženu svoju”. Iako im Bog ne daje cjelovitu sliku, potpuni plan, dalje koračaju znajući da On sve okreće na dobro onima koji Ga ljube. Marija radosno pohodi Elizabetu noseći u svojoj utrobi Spasitelja Svijeta. Elizabeta je žena u potrebi. Marija to prepoznaje. U susretu Ivan Krstitelj u utrobi majke Elizabete zaigra od radosti, a Gospa klicanjem veliča Gospodina i prepoznaje svoju neznatnost. Zna koji je put najsigurniji – to je put poniznosti. Uzak je to put, kako bi ušla kroz uska vrata.

Naša Gospa rađa u štali, u potpunom siromaštvu. Ali Gospa ne očajava, nego gleda slavlje Neba i pjesmu Anđela. Kod prikazanja u Hramu spremno prihvaća proroštvo starca Šimuna o probodenoj duši mačem boli. Marija prikazuje Sina i u šutnji korača prema nepoznatome, prema križu. Neumorno traži dvanaestogodišnjega Isusa kada je ostao u Jeruzalemu. Pronalazi Ga u Hramu gdje se razgovara sa naučiteljima. I čitav svoj život Majka traži i hrabro korača osluškujući Očevu volju.

U Kani Galilejskoj prepoznaje da je nestalo vina. I potiče Isusa: “Vina nemaju.” Na Marijin poticaj Isus čini prvo znamenje. I sve nas potiče:” Što god vam reče (Isus), učinite.” Divan je primjer žene ispunjene Duhom Svetim koja vjeruje, prikazuje, korača, traži, ljubi i slavi!

Isus nam je na križu daje, po Ivanu, nama za Majku. Naša Majka – Naša Gospa! Neka nas Majka, Naša Gospa, zagovara, uči i prati svojom majčinskom ljubavlju.

Vrijednim zalaganjem našega Uredničkog vijeća predstavljamo vam novi 63. broj Naše Gospe u kojemu donosimo pregled cijele godine od prošloga Došašća. Mnoštvo je događaja koje smo u svom srcu pohranili i sada kroz ovaj naš Župni list zajedno prebiremo, i na svemu zahvaljujemo, kao Gospa koja, kad pohodi svoju rođakinju Elizabetu, klikće svoj hvalospjev: “ Veliča duša moja, Gospodina!”

U našoj Župi u ovoj smo se godini oprostili od don Davida Marjanovića koji je imenovan župnikom u Trstenom, te smo dočekali novoga župnog vikara don Darka Kovačevića. Naša Biskupija je postala bogatija  dvojicom novih đakona, don Ivanom i don Petrom. Don Petar, do svoga svećeničkog ređenja, ostaje na našoj Župi na đakonskoj godini. A naš don Slavko – Ćiro proslavio je Dijamantnu sv. misu.  U našu se Župu i u rezidenciju Družbe Isusove vratio nakon 15 godina p. Marijan Bešlić, donosimo  razgovor ugodni s njim. Iz naše zajednice sestara Kćeri Milosrđa iz Biskupske palače predstavljamo s. Petru Lenkić, koja je iz Cavtata 2021. godine došla u Grad.

Ovo su samo neki važni događaji iz naše Župe, a naš list donosi još mnogo toga. Naša Gospa neka nam pomogne u prebiranju i zahvaljivanju.

Želim svima, u ime don Darka, časnih sestara, Pastoralnoga i Ekonomskoga vijeća, i u moje ime, sretan Božić i blagoslovljenu 2024. godinu!

don Marin Lučić, katedralni župnik

Katedralni list možete uzeti na stoliću za tisak u Katedrali, u sv. Andrije i u sv. Jakova, preuzeti u pdf formatu ili ovdje prelistati: